Welkom bij de leukste kinderopvang van Aalsmeer!

Wij hebben gespecialiseerde babyopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang

Waarom KieKeBoe Kinderopvang

Beste ouders,

Ik heet iedereen van harte welkom bij de gezelligste kleinschaligste kinderopvang van Aalsmeer en omstreken: Kinderdagverblijf KieKeBoe en BSO Kids & Go.

Ik ben KieKeBoe gestart in 1995. We bestaan dus alweer 21 jaar. In 2010 ben ik naast de dagopvang ook een sportieve buitenschoolse opvang gestart: BSO Kids & Go.

Bij ons is ‘groeien in het groen’ het alomvattende thema. Eten, spelen en leren in de natuur vinden we belangrijk maar is eigenlijk heel gewoon. De kinderen ervaren bij ons elke dag weer op speelse wijze hoe bijzonder hun omgeving is. Wij zien oneindig veel mogelijkheden: zaadjes, groenten en fruit kweken in onze tuin, kleuren en plakken met boomblaadjes en steentjes die de kinderen buiten gevonden hebben, maar ook stampen in de plassen, spelen met modder en sjouwen met takken. We kijken naar groeiende plantjes en bloemen, we voelen hoe zand tussen je teentjes voelt en wat gebeurt er eigenlijk als je water bij zand doet? En als het regent? Ook dan gaan wij gewoon naar buiten. Regenlaarsjes aan en stampen maar!

Ik heb zelf pedagogiek gestudeerd en daarna heb ik een post-HBO opleiding tot kindertherapeut gedaan en sindsdien begeleid ik kinderen tussen de 4 en 18 jaar met allerlei (opvoedings)problemen. Ik ben voor mezelf een kinderopvang gestart vanuit de wens iets moois neer te zetten waarin aandacht en liefde voor het kind centraal staat: zo is KieKeBoe ontstaan. Dit principe is voelbaar op onze beide vestigingen. Zo hebben we kleine groepen, sfeervolle panden, huiselijkmeisje kiekeboe jeroene ruimten, heerlijke tuinen en enthousiaste en liefdevolle leidsters. Ons voornaamste doel is de kinderen een leuke dag  bezorgen. Dat ze in een prettige, ongedwongen sfeer zichzelf durven zijn en met veel plezier ’s ochtends staan te trappelen om weer met hun vriendjes te kunnen spelen.

Tegelijkertijd denken mijn team en ik natuurlijk ook aan de ouders! Daarom hebben we ruime openingstijden, zijn we flexibel en denken we met de ouders mee. We kijken kritisch naar ons eigen handelen, zodat we onze kwaliteit hoog kunnen houden. We zijn onlangs uitgebreid met een aantal diensten. Zo gaan bieden we opvang aan tot 20.00 uur, brengen we de kinderen aan het einde van de dag naar huis en bieden we de kinderen tussen de middag een verse warme (biologische) maaltijd aan.

Heb je nog andere wensen? Geef het aan, en we nemen het mee!

Ik wil je danken voor je interesse en hopelijk tot ziens op KieKeBoe of Kids & Go!

Mede namens het Kiekeboe en Kids & Go team,

met vriendelijke groet,

Bianca Wegbrands
Directeur KDV KieKeBoe en BSO Kids & Go

Oudercommissie

Een oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van een kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal of gastouderbureau. Zij behartigen de belangen van alle ouders van de kinderen op de opvang. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is de kwaliteit van de opvang te bewaken en te bevorderen door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de directie van de opvang.

Word lid van de oudercommissie
Wij vinden het belangrijk dat je als ouder betrokken bent bij de opvang van je kind(eren). Je kinderen brengen immers een groot deel van de week door bij onze kinderopvang. KieKeBoe en Kids & Go nemen daarmee deel aan de opvoeding. Door jullie betrokkenheid kunnen we ons blijven verbeteren en een goede kwaliteit opvang aanbieden. Op deze pagina lees je hoe je betrokken kunt zijn door lid te worden van onze oudercommissies.

Wat is de oudercommissie?
Zowel KieKeBoe als Kids & Go hebben een eigen oudercommissie. Deze oudercommissies bestaan uit betrokken ouders die graag mee willen praten over het wel en wee van onze kinderopvang.

Wat doet de oudercommissie?
Als lid van de oudercommissie:

  • overleg je met de leidinggevende (ongeveer vijf à zes vergaderingen per jaar);
  • adviseer je gevraagd en ongevraagd de directie;
  • bevorder je de communicatie met ouders en medewerkers;
  • onderhoud je contacten met andere ouders;
  • bevorder je de betrokkenheid van ouders bij onze opvang, bijvoorbeeld door ouderavonden, themabijeenkomsten en activiteiten mee te helpen organiseren.

Adviesrecht
In de wet is vastgelegd dat de oudercommissie adviesrecht heeft ten aanzien van de kinderopvang. Het gaat dan om de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, het pedagogisch beleidsplan, voedingsaangelegenheden, veiligheid en gezondheid, beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten, klachtenregeling en dienstenaanbod.

Wat levert de oudercommissie je op?
Door lid te worden van de oudercommissie:

  • heb je invloed op het op onze kinderopvang gevoerde beleid;
  • werk je mee aan de kwaliteit van de opvang van je kind(eren) én;
  • doe je ook nog eens leuke contacten op met andere ouders.

Aanmelden?
Lijkt het je wat om lid te worden van de oudercommissie of wil je graag meer informatie? Neem dan vooral contact op met de leidinggevende van de locatie: je zult met open armen ontvangen worden!

kiek bso 074speurtocht

GGD Rapporten

Elk kinderdagverblijf krijgt jaarlijks een inspectie van de GGD. De GGD controleert of een kinderdagverblijf de wet kinderopvang naleeft. Na een inspectie wordt er een rapport gemaakt. Onder downloads tref je de meest recente rapporten aan.

LEESWIJZER GGD-RAPPORTEN

Het jaarlijkse inspectierapport van de GGD geeft waardevolle informatie. Je kunt het prima gebruiken om verschillende kinderopvang met elkaar te vergelijken.

VASTE ONDERDELEN

Het inspectierapport bestaat uit vaste onderdelen. De inspecteur van de gemeente bepaalt welke onderdelen tijdens de inspectie aan bod komen.

INLEIDING

Het eerste deel is een inleiding. Aan het einde staat het advies van de GDD aan de gemeente. Er zijn 2 opties:

1. Niet handhaven/geen handhaving: dit bekent dat er géén actie wordt verlangd van de gemeente. Er zijn mogelijk wel opmerkingen, maar deze behoeven niet direct actie.
2. Handhaven conform handhavingsbeleid: dit betekent dat de GGD wél actie verlangt van de gemeente. Meestal staat in de opmerkingen wat de tekortkomingen zijn en welke actie wordt verlangd. De ene tekortkoming heeft meer invloed op de kwaliteit van de opvang dan de andere.

INSPECTIEDOMEINEN

De GGD inspecteert de volgende domeinen:

1. Kinderopvang conform de Wet Kinderopvang
2. Ouders
3. Personeel
4. Veiligheid en gezondheid
5. Accommodatie en inrichting
6. Groepsgrootte en beroepskracht-kindratio
7. Pedagogisch beleid

Elk domein heeft een eigen lijstje aandachtspunten. Deze zijn ontleend aan de eisen die vastliggen in de Wet Kinderopvang. Bij elk domein staan de onderzochte punten en de uitkomst.

REACTIE VAN DE VESTIGING

Aan het einde van het rapport kan de vestiging een reactie geven op de inspectie.

LEES EN VERGELIJK

De beste vergelijking kun je maken, als je het hele rapport leest. Lees je liever een selectie? Dan adviseren wij de domeinen Veiligheid en gezondheid en Pedagogisch beleid.

Lees de rapporten van de GGD. En kies voor veilige kinderopvang van hoge kwaliteit!

Inspectierapport KieKeBoe 2016

Inspectierapport Kids & Go 2016

DSC_0056

20160208_100114_resized

logo-geschillencommissie

Klachten

Dagelijks doen wij ons uiterste best om je kinderen naar volledige tevredenheid op te vangen. Mocht er onverhoopt toch iets voorvallen waar je geen goed gevoel bij heeft dan horen wij dit graag van je! Wij staan open voor vragen en suggesties van jullie als ouder en zullen te allen tijde proberen deze zo goed mogelijk te behandelen of toe te passen.

Mocht je ontevredenheid verder gaan en kom je daarbij tot het indienen van een klacht dan staan wij garant voor een correcte afwikkeling hiervan en geven je middels een klachtenprocedure twee mogelijkheden om je klacht in te dienen. Te weten: een interne en een externe route.

Intern houdt in dat je jeklacht binnen onze kinderopvang indient en wij deze klacht samen met jullie proberen op te lossen. Extern betekent dat je met de klacht direct of na de interne regeling een externe instantie benadert.

Op 9 november 2015 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Branche kinderopvang geïnformeerd over de verplichting om per 1 januari 2016 aangesloten te zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, waaraan tevens verbonden is het Klachtenloket Kinderopvang. Onze kinderopvang heeft zich per 1 januari 2016 laten registreren bij de Geschillencommissie:
Postbus 90600. 2509 LP Den Haag. Telefoonnummer: 070-3105310.

Voor meer informatie verwijzen wij je graag door naar de website van de Geschillencommissie www.degeschillencommisie.nl.

20141009_102958

Downloads

Onder het kopje downloads treft u de meest belangrijke downloads aan: brochures, formulieren en beleidstukken. Mist u een document? Vraag er dan naar op de groep, bel 0297-344613 of mail naar administratie@kdvkiekeboe.nl

20160208_110620_resized

Zie onze resultaten die voor zichzelf spreken!

We hebben onlangs een ouderenquête gehouden.
Het blijkt dat de ouders heel erg blij zijn met onze opvang, onze leidsters en de diensten op onze locaties. Daar zijn we natuurlijk super blij mee.

Bij BSO Kids & Go scoren we gemiddeld een 8,5

Bij KDV Kiekeboe scoren we gemiddeld een 9.

Als kroon op ons werk kregen van de GGD inspectie de groene code! We zijn EXCELLENTE kinderopvang! Ons harde werk is beloond. Als enige kleine professionele kinderopvang in Aalsmeer en omgeving voldoen we aan alle strenge kwaliteitseisen en dat is waar wij elke dag weer opnieuw ons best voor doen.

PASS RATE
HAPPY CHILDREN
HAPPY PARENTS

Wat onze ouders over ons zeggen..

Lieve allemaal bij Kiekeboe,

Tja, en dan is het opeens al weer maart 2016 en gaan we morgen afscheid nemen bij Kiekeboe!
Vanaf januari 2008 hebben wij, eerst met onze kanjer Jesse en vanaf juli 2012 met ons kleine meisje Evi, bij jullie rondgelopen.
Ruim 8 jaar dus!
Allebei kwamen ze als hele kleine babytjes bij Kiekeboe (en was het eerste jaar bij beiden de rieten hang wieg favoriet :-) ) en moet je ze nu eens zien, Jesse inmiddels een enorme gozer :-)
en Evi een klein dametje :-)!
Mede dankzij de super vrolijke en gezellige opvang bij jullie hebben wij 2 heerlijke, vrolijke, lekker in hun vel zittende, kids!
Heel veel dank je wel!
Gelukkig verliezen we jullie niet helemaal uit het oog en gaan ze vanaf nu gezellig samen met de Kiekeboe auto ‘s-middags uit school naar Kids & Go!

Lieve groetjes,
Lex en Colinda

FB_IMG_1461516950030

 

Noortje….ons kind met Down!

Als kleine baby in 2010, was Noortje welkom bij Kiekeboe. Natuurlijk vonden wij ouders dat spannend, want Noortje is anders, ze heeft namelijk het syndroom van Down. Bianca en de leidsters hoefden er niet lang over na te denken, Noortje was welkom, zoals ze is.
In het overdracht schriftje gingen in het begin hele uitgebreide instructies mee, maar dat was eigenlijk niet nodig. De zorg voor Noortje was intuïtief en professioneel, net zoals voor alle andere kinderen bij Kiekeboe. Noortje deed gewoon mee met alle activiteiten en als ze bijvoorbeeld niet zo lang aan tafel kon zitten dan was er ruimte voor haar om iets anders te doen, zonder dat ze aan haar lot werd overgelaten.
Ook alle andere ouders stonden open voor een “ander” kindje op de groep. 1x heeft Noortje de haren van een ander kindje uit haar hoofd getrokken. Daar was direct de juiste actie vanuit Kiekeboe en we hebben dit met de betreffende ouders goed kunnen oplossen, ik voelde me gesteund door de leidsters van Kiekeboe en Noortje werd er niet op aangekeken, omdat ze “anders” is.
Op een gegeven moment was er meer zorg voor Noortje nodig, ze werd toen ook een aantal dagdelen op de het Kinderdagcentrum de Lotusbloem geplaatst. We kozen ervoor om dit in combinatie met een aantal dagdelen Kiekeboe te doen, zodat Noortje zowel in een “gewone” omgeving van een regulier Kinderdagverblijf zich kon ontwikkelen en op andere dagen de professionele zorg kreeg bij Kinderdagcentrum de Lotusbloem. In gezamenlijk overleg tussen de groepsleidsters van Kiekeboe en de Lotusbloem, gefaciliteerd door Bianca, werden er duidelijke afspraken gemaakt over de zorg voor Noortje, zodat voor haar op beide locaties ongeveer hetzelfde dagritme en afspraken werden gehanteerd. De meiden van Kiekeboe waren zelfs bereid om een cursus gebaren te doen om nog beter met Noortje te kunnen communiceren. Ze gingen ook met haar samen naar de Lotusbloem toe voor haar logopedie afspraken.
In het schriftje stonden bijna altijd leuke stukjes over hoe goed ze met de groep mee kon en mocht doen en die uitgebreide instructies zoals die in het begin vanuit huis geschreven werden waren niet meer nodig.
Noortje ontwikkelde zich goed en toen er sprake was van naar school gaan, hebben we de stap naar volledige zorg bij de Lotusbloem gemaakt, zodat Noortje zo goed mogelijk voorbereid op school kon worden. Noortje werd toen fysiek ook te groot voor een regulier Kinderdagverblijf, al had ze, als het aan Kiekeboe had gelegen nog een jaartje mogen blijven.
Noortje heeft een prima tijd bij Kiekeboe gehad en het afscheid was best moeilijk en emotioneel. Alle ontwikkelingen, waarvan we niet wisten of en wanneer Noortje die zou maken, vonden deels plaats bij Kiekeboe en werden dan met trots door de leidsters met ons gedeeld. Voor een kindje als Noortje was het heel goed om tussen “gewone” kinderen te kunnen ontwikkelen, namelijk door gedrag te kopiëren. Voor de andere kinderen was het goed dat Noortje er was. Ze leerden behulpzaam zijn en dat niet iedereen hetzelfde is. Ik hoop dat er meer ouders van een kindje met een beperking de uitdaging aan durven gaan om hun kindje aan de professionele zorg van Kinderdagverblijf Kiekeboe uit handen te geven. Ik kan het iedereen aanraden.

Groetjes van Wilma, de mama van Noortje

Onze locaties & Groepen

Onze kinderopvang heeft twee locaties. Een locatie voor kinderen van 0 tot 4 jaar en een locatie voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Op deze site tref je de ins en outs aan van onze beide locaties. Wij zijn zeer flexibel en we bieden verschillende contractvormen aan binnen onze kinderopvang. Bij de tarieven tref je de verschillende mogelijkheden aan met daarbij de prijzen. 
24-48
Months Old
16
Class Size

KieKeBoe’s Peuterklasje

16 kindjes

24-48
Months Old
16
Class Size

Peutergroep De KieKeBengels en de KieKeBanjers

16 kindjes

2-36
Months Old
9-11
Class Size

Babygroep de KieKeBoefjes

9-11 kindjes

48-144
Months Old
20
Class Size

Twee stoere BSO groepen van 20 kids

De Vissen en de Schildpadden!

Het welzijn van je kinderen staat bij ons ten alle tijden voorop!